Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Hece Düşmesi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bakınız :
1. Ünlü Düşmesi
2. Ünlü Kaybı

Hece Ses Ünlü Düşmesi Nedir (Özet)

İki heceli bazı kelimeler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, ikinci hecedeki dar ünlülerini yitirirler. Bu olaya ünlü düşmesi denir.

Örnekler:
Burun - bur- u -nu - burnu (Düşen ses -u-)
Emir - em- i -ri - emri (Düşen ses -i-)
Fikir - fik- i -ri - fikri (Düşen ses -i-)
İçeri - içer- i -si - içersi (Düşen ses -i-)
N e + için - niçin (Düşen ses -e-)
N e + asıl - nasıl (Düşen ses -e-)
Ner e de - nerde (Düşen ses -e-)

Hece Düşmesi Nedir


Bazı sözcüklerin çekimlenirken veya füretilirken, seslerinden birisinin düşmesi olayına "ses düşmesi" denir.

a) Sonunda "k" ünsüzü bulunan sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sondaki "k" ünsüzü düşer.
yumuşa k + çık -> yumuşacık minik + cik —> minicik
küçü k + cük —> küçücük ufak + cık -> ufacık

b) Bazı sözcüklerden " -l" ekiyle fiiller türetilirken sözcük sonlarındaki "k" ünsüzleri düşer.
yükse k + l -» yükselmek
alça k + l -» alçalmak
ufa k + l —> ufalmak

c) İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan organ ve akrabalık adlarına ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer.
om u z + u -» omzu
u l + u -» oğlu
al ı n + ı —> alnı

d) Arapçadan dilimize geçen bazı sözcükler yardımcı fiillerle birleşik fiil yaparken veya ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer.
em i r + i -> emri em i r + etmek -» emretmek
ak ı l + a -» akla ak ı l + etmek -» akletmek

e) Bazı bileşik sözcüklerde, sözcük içindeki benzer hecelerden ya da ünlülerden biri düşer.
pazar + e rtesi -> pazartesi
bir i + birine -> birbirine
cuma + e rtesi —> cumartesi

f) Turkçede iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlü ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir sözcükle birleşirken ünlülerden biri düşer. Buna "aşınma"da diyebiliriz.
n e + için —> niçin
kahv e + altı —> kahvaltı
n e + asıl -» nasıl

g) Bazı isimlerden " - le - " ekiyle fiil türetilirken sözcüğün son hecesindeki ünlü düşer.
iler i + le -> ilerlemek
kok u + la -» koklamak

h) Bazı fiillerden yeni sözcükler türetilirken fiillerin ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
ay ı r + ıntı —> ayrıntı savur + ul -» savrulmak
dev i r + ik -> devrik

ÖRNEK
"Gecenin birinde fecre karşı,
Güneşten evvel doğdu ufukta,
Mustafa Kemal'in altın başı."

mısralarında yer alan aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
a)evvel b)ufuk c)birinde d)fecre

ÇÖZÜM
İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. "Fecir" sözcüğü de hal ekini alınca ikinci hecedeki dar ünlü düşmüştür.

Yanıt: D

ÖRNEK
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Küçücük B) Büyücek
C) Ufacık D) Kısacık

ÇÖZÜM
"Küçük, büyük, ufak" sözcükleri küçültme ekini alırken sözcük sonlarında bulunan "k" sesleri düşmüştür. "Kısa " sözcüğünde ise ses düşmesi olmamıştır.

Yanıt : D


Hece Düşmesi Resimleri

 • 1
  Hece Düşmesi Örnekleri 2 hafta önce

  Hece Düşmesi Örnekleri

Hece Düşmesi Sunumları

Hece Düşmesi Videoları

 • 2
  2 hafta önce

  ÜNLÜ DÜŞMESİ / HECE DÜŞMESİ

 • 1
  2 hafta önce

  ÜNLÜ-HECE DÜŞMESİ VE AŞINMA ÖRNEKLERİ

Hece Düşmesi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hece Düşmesi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Hece Düşmesi Örnekleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)